არმატურა

არმატურა

არმატურა — რკინაბეტონის კონსტრუქციების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ბეტონში დატანებული ელემენტების (ძირითადად ფოლადის ღეროების) ერთობლიობას, რომლის დანიშნულებაა ბეტონის გაძლიერება გამჭიმავი ძალვების თავის თავზე მისაღებად.

Filters Sort results
Reset Apply
დასახელება
ერთეული
კოდი
საბითუმო
ფასი 1ტ
შეკვეთა
6 მ
61
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
62
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
64
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
69
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
74
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
80
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
83
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
?
92
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
96
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
105
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
106
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
112
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
113
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
115
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
147
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
152
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
156
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
198
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
201
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
202
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
274
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
787
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
835
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
836
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
837
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
838
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
852
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
942
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
954
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
983
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
984
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1010
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1011
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1052
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1061
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1075
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1076
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1081
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1236
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1249
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1250
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1266
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1267
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1275
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1276
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1278
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1422
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1424
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1427
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1430
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1431
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1435
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1515
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1516
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1517
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1521
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1523
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1524
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1528
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1529
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1534
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
01081?1
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1548
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1566
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1567
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1568
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1589
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1608
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1609
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1629
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1636
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1637
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1659
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
?
1662
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10441
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10442
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10443
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10462
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10461
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10464
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10465
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10467
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10468
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10548
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10482
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10622
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10623
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10627
0
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
155
0.85
0.90
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10574
0
1.00
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
63
1.35
1.40
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
107
1.35
1.40
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
111
1.5
1.60
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
10608
0
2.00
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
76
2.05
2.05
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
53
2.05
2.10
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
1680
0
2.30
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
2
2.5
2.60
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
114
2.7
2.70
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
6 მ
821
2.6
2.70
Max:
Min: 1
Step: 1
მ.
1 2 3